Commit d7489148 authored by Debargha Mukherjee's avatar Debargha Mukherjee

Refactor UV restoration to use same tilesize as Y

Change-Id: I56e741551f74624a84250d7565520db9c5127d1b
parent 7d2109e5
......@@ -90,8 +90,11 @@ void av1_free_ref_frame_buffers(BufferPool *pool) {
#if CONFIG_LOOP_RESTORATION
void av1_alloc_restoration_buffers(AV1_COMMON *cm) {
int p;
for (p = 0; p < MAX_MB_PLANE; ++p)
av1_alloc_restoration_struct(&cm->rst_info[p], cm->width, cm->height);
av1_alloc_restoration_struct(&cm->rst_info[0], cm->width, cm->height);
for (p = 1; p < MAX_MB_PLANE; ++p)
av1_alloc_restoration_struct(&cm->rst_info[p],
cm->width >> cm->subsampling_x,
cm->height >> cm->subsampling_y);
cm->rst_internal.tmpbuf =
(int32_t *)aom_realloc(cm->rst_internal.tmpbuf, RESTORATION_TMPBUF_SIZE);
if (cm->rst_internal.tmpbuf == NULL)
......
......@@ -97,12 +97,8 @@ static void GenDomainTxfmRFVtable() {
void av1_loop_restoration_precal() { GenDomainTxfmRFVtable(); }
static void loop_restoration_init(RestorationInternal *rst, int kf, int width,
int height) {
static void loop_restoration_init(RestorationInternal *rst, int kf) {
rst->keyframe = kf;
rst->ntiles =
av1_get_rest_ntiles(width, height, &rst->tile_width, &rst->tile_height,
&rst->nhtiles, &rst->nvtiles);
}
void extend_frame(uint8_t *data, int width, int height, int stride) {
......@@ -127,8 +123,8 @@ static void loop_copy_tile(uint8_t *data, int tile_idx, int subtile_idx,
int subtile_bits, int width, int height, int stride,
RestorationInternal *rst, uint8_t *dst,
int dst_stride) {
const int tile_width = rst->tile_width >> rst->subsampling_x;
const int tile_height = rst->tile_height >> rst->subsampling_y;
const int tile_width = rst->tile_width;
const int tile_height = rst->tile_height;
int i;
int h_start, h_end, v_start, v_end;
av1_get_rest_tile_limits(tile_idx, subtile_idx, subtile_bits, rst->nhtiles,
......@@ -143,8 +139,8 @@ static void loop_wiener_filter_tile(uint8_t *data, int tile_idx, int width,
int height, int stride,
RestorationInternal *rst, uint8_t *dst,
int dst_stride) {
const int tile_width = rst->tile_width >> rst->subsampling_x;
const int tile_height = rst->tile_height >> rst->subsampling_y;
const int tile_width = rst->tile_width;
const int tile_height = rst->tile_height;
int i, j;
int h_start, h_end, v_start, v_end;
DECLARE_ALIGNED(16, InterpKernel, hkernel);
......@@ -631,8 +627,8 @@ static void loop_sgrproj_filter_tile(uint8_t *data, int tile_idx, int width,
int height, int stride,
RestorationInternal *rst, uint8_t *dst,
int dst_stride) {
const int tile_width = rst->tile_width >> rst->subsampling_x;
const int tile_height = rst->tile_height >> rst->subsampling_y;
const int tile_width = rst->tile_width;
const int tile_height = rst->tile_height;
int h_start, h_end, v_start, v_end;
uint8_t *data_p, *dst_p;
......@@ -790,8 +786,8 @@ static void loop_domaintxfmrf_filter_tile(uint8_t *data, int tile_idx,
int width, int height, int stride,
RestorationInternal *rst,
uint8_t *dst, int dst_stride) {
const int tile_width = rst->tile_width >> rst->subsampling_x;
const int tile_height = rst->tile_height >> rst->subsampling_y;
const int tile_width = rst->tile_width;
const int tile_height = rst->tile_height;
int h_start, h_end, v_start, v_end;
int32_t *tmpbuf = (int32_t *)rst->tmpbuf;
......@@ -866,8 +862,8 @@ static void loop_copy_tile_highbd(uint16_t *data, int tile_idx, int subtile_idx,
int subtile_bits, int width, int height,
int stride, RestorationInternal *rst,
uint16_t *dst, int dst_stride) {
const int tile_width = rst->tile_width >> rst->subsampling_x;
const int tile_height = rst->tile_height >> rst->subsampling_y;
const int tile_width = rst->tile_width;
const int tile_height = rst->tile_height;
int i;
int h_start, h_end, v_start, v_end;
av1_get_rest_tile_limits(tile_idx, subtile_idx, subtile_bits, rst->nhtiles,
......@@ -883,8 +879,8 @@ static void loop_wiener_filter_tile_highbd(uint16_t *data, int tile_idx,
RestorationInternal *rst,
int bit_depth, uint16_t *dst,
int dst_stride) {
const int tile_width = rst->tile_width >> rst->subsampling_x;
const int tile_height = rst->tile_height >> rst->subsampling_y;
const int tile_width = rst->tile_width;
const int tile_height = rst->tile_height;
int h_start, h_end, v_start, v_end;
int i, j;
DECLARE_ALIGNED(16, InterpKernel, hkernel);
......@@ -978,8 +974,8 @@ static void loop_sgrproj_filter_tile_highbd(uint16_t *data, int tile_idx,
RestorationInternal *rst,
int bit_depth, uint16_t *dst,
int dst_stride) {
const int tile_width = rst->tile_width >> rst->subsampling_x;
const int tile_height = rst->tile_height >> rst->subsampling_y;
const int tile_width = rst->tile_width;
const int tile_height = rst->tile_height;
int h_start, h_end, v_start, v_end;
uint16_t *data_p, *dst_p;
......@@ -1108,8 +1104,8 @@ void av1_domaintxfmrf_restoration_highbd(uint16_t *dgd, int width, int height,
static void loop_domaintxfmrf_filter_tile_highbd(
uint16_t *data, int tile_idx, int width, int height, int stride,
RestorationInternal *rst, int bit_depth, uint16_t *dst, int dst_stride) {
const int tile_width = rst->tile_width >> rst->subsampling_x;
const int tile_height = rst->tile_height >> rst->subsampling_y;
const int tile_width = rst->tile_width;
const int tile_height = rst->tile_height;
int h_start, h_end, v_start, v_end;
int32_t *tmpbuf = (int32_t *)rst->tmpbuf;
......@@ -1243,8 +1239,10 @@ static void loop_restoration_rows(YV12_BUFFER_CONFIG *frame, AV1_COMMON *cm,
if ((components_pattern >> AOM_PLANE_Y) & 1) {
if (rsi[0].frame_restoration_type != RESTORE_NONE) {
cm->rst_internal.subsampling_x = 0;
cm->rst_internal.subsampling_y = 0;
cm->rst_internal.ntiles = av1_get_rest_ntiles(
cm->width, cm->height, &cm->rst_internal.tile_width,
&cm->rst_internal.tile_height, &cm->rst_internal.nhtiles,
&cm->rst_internal.nvtiles);
cm->rst_internal.rsi = &rsi[0];
restore_func =
restore_funcs[cm->rst_internal.rsi->frame_restoration_type];
......@@ -1267,10 +1265,12 @@ static void loop_restoration_rows(YV12_BUFFER_CONFIG *frame, AV1_COMMON *cm,
}
if ((components_pattern >> AOM_PLANE_U) & 1) {
cm->rst_internal.subsampling_x = cm->subsampling_x;
cm->rst_internal.subsampling_y = cm->subsampling_y;
cm->rst_internal.rsi = &rsi[1];
if (rsi[1].frame_restoration_type != RESTORE_NONE) {
if (rsi[AOM_PLANE_U].frame_restoration_type != RESTORE_NONE) {
cm->rst_internal.ntiles = av1_get_rest_ntiles(
cm->width >> cm->subsampling_x, cm->height >> cm->subsampling_y,
&cm->rst_internal.tile_width, &cm->rst_internal.tile_height,
&cm->rst_internal.nhtiles, &cm->rst_internal.nvtiles);
cm->rst_internal.rsi = &rsi[AOM_PLANE_U];
restore_func =
restore_funcs[cm->rst_internal.rsi->frame_restoration_type];
#if CONFIG_AOM_HIGHBITDEPTH
......@@ -1292,10 +1292,12 @@ static void loop_restoration_rows(YV12_BUFFER_CONFIG *frame, AV1_COMMON *cm,
}
if ((components_pattern >> AOM_PLANE_V) & 1) {
cm->rst_internal.subsampling_x = cm->subsampling_x;
cm->rst_internal.subsampling_y = cm->subsampling_y;
cm->rst_internal.rsi = &rsi[2];
if (rsi[2].frame_restoration_type != RESTORE_NONE) {
if (rsi[AOM_PLANE_V].frame_restoration_type != RESTORE_NONE) {
cm->rst_internal.ntiles = av1_get_rest_ntiles(
cm->width >> cm->subsampling_x, cm->height >> cm->subsampling_y,
&cm->rst_internal.tile_width, &cm->rst_internal.tile_height,
&cm->rst_internal.nhtiles, &cm->rst_internal.nvtiles);
cm->rst_internal.rsi = &rsi[AOM_PLANE_V];
restore_func =
restore_funcs[cm->rst_internal.rsi->frame_restoration_type];
#if CONFIG_AOM_HIGHBITDEPTH
......@@ -1336,8 +1338,7 @@ void av1_loop_restoration_frame(YV12_BUFFER_CONFIG *frame, AV1_COMMON *cm,
mi_rows_to_filter = AOMMAX(cm->mi_rows / 8, 8);
}
end_mi_row = start_mi_row + mi_rows_to_filter;
loop_restoration_init(&cm->rst_internal, cm->frame_type == KEY_FRAME,
cm->width, cm->height);
loop_restoration_init(&cm->rst_internal, cm->frame_type == KEY_FRAME);
loop_restoration_rows(frame, cm, start_mi_row, end_mi_row, components_pattern,
rsi, dst);
}
......@@ -151,8 +151,6 @@ typedef struct {
typedef struct {
RestorationInfo *rsi;
int keyframe;
int subsampling_x;
int subsampling_y;
int ntiles;
int tile_width, tile_height;
int nhtiles, nvtiles;
......
......@@ -2358,6 +2358,9 @@ static void decode_restoration(AV1_COMMON *cm, aom_reader *rb) {
int i, p;
const int ntiles =
av1_get_rest_ntiles(cm->width, cm->height, NULL, NULL, NULL, NULL);
const int ntiles_uv = av1_get_rest_ntiles(cm->width >> cm->subsampling_x,
cm->height >> cm->subsampling_x,
NULL, NULL, NULL, NULL);
RestorationInfo *rsi = &cm->rst_info[0];
if (rsi->frame_restoration_type != RESTORE_NONE) {
if (rsi->frame_restoration_type == RESTORE_SWITCHABLE) {
......@@ -2417,7 +2420,7 @@ static void decode_restoration(AV1_COMMON *cm, aom_reader *rb) {
rsi->restoration_type[0] = RESTORE_WIENER;
rsi->wiener_info[0].level = 1;
read_wiener_filter(&rsi->wiener_info[0], rb);
for (i = 1; i < ntiles; ++i) {
for (i = 1; i < ntiles_uv; ++i) {
rsi->restoration_type[i] = RESTORE_WIENER;
memcpy(&rsi->wiener_info[i], &rsi->wiener_info[0],
sizeof(rsi->wiener_info[0]));
......
......@@ -3086,11 +3086,13 @@ static void write_domaintxfmrf_filter(DomaintxfmrfInfo *domaintxfmrf_info,
static void encode_restoration(AV1_COMMON *cm, aom_writer *wb) {
int i, p;
const int ntiles =
av1_get_rest_ntiles(cm->width, cm->height, NULL, NULL, NULL, NULL);
RestorationInfo *rsi = &cm->rst_info[0];
if (rsi->frame_restoration_type != RESTORE_NONE) {
if (rsi->frame_restoration_type == RESTORE_SWITCHABLE) {
// RESTORE_SWITCHABLE
for (i = 0; i < cm->rst_internal.ntiles; ++i) {
for (i = 0; i < ntiles; ++i) {
av1_write_token(
wb, av1_switchable_restore_tree, cm->fc->switchable_restore_prob,
&switchable_restore_encodings[rsi->restoration_type[i]]);
......@@ -3103,14 +3105,14 @@ static void encode_restoration(AV1_COMMON *cm, aom_writer *wb) {
}
}
} else if (rsi->frame_restoration_type == RESTORE_WIENER) {
for (i = 0; i < cm->rst_internal.ntiles; ++i) {
for (i = 0; i < ntiles; ++i) {
aom_write(wb, rsi->wiener_info[i].level != 0, RESTORE_NONE_WIENER_PROB);
if (rsi->wiener_info[i].level) {
write_wiener_filter(&rsi->wiener_info[i], wb);
}
}
} else if (rsi->frame_restoration_type == RESTORE_SGRPROJ) {
for (i = 0; i < cm->rst_internal.ntiles; ++i) {
for (i = 0; i < ntiles; ++i) {
aom_write(wb, rsi->sgrproj_info[i].level != 0,
RESTORE_NONE_SGRPROJ_PROB);
if (rsi->sgrproj_info[i].level) {
......@@ -3118,7 +3120,7 @@ static void encode_restoration(AV1_COMMON *cm, aom_writer *wb) {
}
}
} else if (rsi->frame_restoration_type == RESTORE_DOMAINTXFMRF) {
for (i = 0; i < cm->rst_internal.ntiles; ++i) {
for (i = 0; i < ntiles; ++i) {
aom_write(wb, rsi->domaintxfmrf_info[i].level != 0,
RESTORE_NONE_DOMAINTXFMRF_PROB);
if (rsi->domaintxfmrf_info[i].level) {
......
......@@ -44,6 +44,10 @@ static int64_t sse_restoration_tile(const YV12_BUFFER_CONFIG *src,
int width, int v_start, int height,
int components_pattern) {
int64_t filt_err = 0;
(void)cm;
// Y and UV components cannot be mixed
assert(components_pattern == 1 || components_pattern == 2 ||
components_pattern == 4 || components_pattern == 6);
#if CONFIG_AOM_HIGHBITDEPTH
if (cm->use_highbitdepth) {
if ((components_pattern >> AOM_PLANE_Y) & 1) {
......@@ -51,14 +55,12 @@ static int64_t sse_restoration_tile(const YV12_BUFFER_CONFIG *src,
aom_highbd_get_y_sse_part(src, dst, h_start, width, v_start, height);
}
if ((components_pattern >> AOM_PLANE_U) & 1) {
filt_err += aom_highbd_get_u_sse_part(
src, dst, h_start >> cm->subsampling_x, width >> cm->subsampling_x,
v_start >> cm->subsampling_y, height >> cm->subsampling_y);
filt_err +=
aom_highbd_get_u_sse_part(src, dst, h_start, width, v_start, height);
}
if ((components_pattern >> AOM_PLANE_V) & 1) {
filt_err += aom_highbd_get_v_sse_part(
src, dst, h_start >> cm->subsampling_x, width >> cm->subsampling_x,
v_start >> cm->subsampling_y, height >> cm->subsampling_y);
filt_err +=
aom_highbd_get_v_sse_part(src, dst, h_start, width, v_start, height);
}
return filt_err;
}
......@@ -67,14 +69,10 @@ static int64_t sse_restoration_tile(const YV12_BUFFER_CONFIG *src,
filt_err += aom_get_y_sse_part(src, dst, h_start, width, v_start, height);
}
if ((components_pattern >> AOM_PLANE_U) & 1) {
filt_err += aom_get_u_sse_part(
src, dst, h_start >> cm->subsampling_x, width >> cm->subsampling_x,
v_start >> cm->subsampling_y, height >> cm->subsampling_y);
filt_err += aom_get_u_sse_part(src, dst, h_start, width, v_start, height);
}
if ((components_pattern >> AOM_PLANE_V) & 1) {
filt_err += aom_get_u_sse_part(
src, dst, h_start >> cm->subsampling_x, width >> cm->subsampling_x,
v_start >> cm->subsampling_y, height >> cm->subsampling_y);
filt_err += aom_get_v_sse_part(src, dst, h_start, width, v_start, height);
}
return filt_err;
}
......@@ -119,16 +117,28 @@ static int64_t try_restoration_tile(const YV12_BUFFER_CONFIG *src,
int64_t filt_err;
int tile_width, tile_height, nhtiles, nvtiles;
int h_start, h_end, v_start, v_end;
const int ntiles = av1_get_rest_ntiles(cm->width, cm->height, &tile_width,
&tile_height, &nhtiles, &nvtiles);
int ntiles, width, height;
// Y and UV components cannot be mixed
assert(components_pattern == 1 || components_pattern == 2 ||
components_pattern == 4 || components_pattern == 6);
if (components_pattern == 1) { // Y only
width = src->y_crop_width;
height = src->y_crop_height;
} else { // Color
width = src->uv_crop_width;
height = src->uv_crop_height;
}
ntiles = av1_get_rest_ntiles(width, height, &tile_width, &tile_height,
&nhtiles, &nvtiles);
(void)ntiles;
av1_loop_restoration_frame(cm->frame_to_show, cm, rsi, components_pattern,
partial_frame, dst_frame);
av1_get_rest_tile_limits(tile_idx, subtile_idx, subtile_bits, nhtiles,
nvtiles, tile_width, tile_height, cm->width,
cm->height, 0, 0, &h_start, &h_end, &v_start,
&v_end);
nvtiles, tile_width, tile_height, width, height, 0,
0, &h_start, &h_end, &v_start, &v_end);
filt_err = sse_restoration_tile(src, dst_frame, cm, h_start, h_end - h_start,
v_start, v_end - v_start, components_pattern);
......@@ -951,7 +961,7 @@ static double search_wiener_uv(const YV12_BUFFER_CONFIG *src, AV1_COMP *cpi,
const int dgd_stride = dgd->uv_stride;
double score;
int tile_idx, tile_width, tile_height, nhtiles, nvtiles;
const int ntiles = av1_get_rest_ntiles(cm->width, cm->height, &tile_width,
const int ntiles = av1_get_rest_ntiles(width, height, &tile_width,
&tile_height, &nhtiles, &nvtiles);
assert(width == dgd->uv_crop_width);
......@@ -1361,6 +1371,8 @@ void av1_pick_filter_restoration(const YV12_BUFFER_CONFIG *src, AV1_COMP *cpi,
cm->rst_info[0].frame_restoration_type,
cm->rst_info[1].frame_restoration_type,
cm->rst_info[2].frame_restoration_type);
*/
/*
printf("Frame %d/%d frame_restore_type %d : %f %f %f %f %f\n",
cm->current_video_frame, cm->show_frame,
cm->rst_info[0].frame_restoration_type, cost_restore[0],
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment