Commit da15cbae authored by Evan's avatar Evan
Browse files

Remove webfont

parent ccc47099
......@@ -3,11 +3,6 @@
src: url("../font/WindsorRegular.woff2") format("woff2");
}
@font-face {
font-family: "WindsorLight";
src: url("../font/WindsorBT-LightCondensed.woff2") format("woff2");
}
* {
font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans", "Helvetica Neue", sans-serif;
}
......
{
"version": 3,
"mappings": "AAGA,UAAU;EACR,WAAW,EAAE,gBAAgB;EAC7B,GAAG,EAAE,mCAAmC,CAAC,eAAe;;;AAG1D,UAAU;EACR,WAAW,EAAE,cAAc;EAC3B,GAAG,EAAE,6CAA6C,CAAC,eAAe;;;AAGpE,AAAA,CAAC,CAAC;EACA,WAAW,EAAE,4HACiB;CAC/B;;AAED,AAAA,IAAI,CAAC;EACH,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;CACX;;AAED,AAAA,IAAI,CAAC;EACH,eAAe,EAAE,MAAM;CACxB;;AAED,AAAA,EAAE,CAAC;EACD,WAAW,EAAE,gBAAgB;EAC7B,MAAM,EAAE,CAAC;CACV;;AAED,AAAA,GAAG,CAAC;EACF,WAAW,EAAE,SAAS;CACvB;;AAED,AAAA,MAAM,CAAC;EACL,gBAAgB,EAAE,OAAO;EACzB,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,qBAAqB;EAC7B,aAAa,EAAE,OAAO;EACtB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,OAAO,EAAE,gBAAgB;EACzB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,MAAM,EAAE,OAAO;CAChB;;AAED,AAAA,GAAG,CAAC;EACF,SAAS,EAAE,IAAI;CAChB;;AAED,AAAA,GAAG;AACH,GAAG;AACH,GAAG,CAAC;EACF,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,eAAe,EAAE,aAAa;EAC9B,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,SAAS,EAAE,IAAI;CAChB;;AAED,AAAA,GAAG,GAAG,GAAG;AACT,GAAG,GAAG,GAAG;AACT,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;EACR,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,SAAS,EAAE,GAAG;CACf;;AAED,AAAA,GAAG,CAAC;EACF,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,gBAAgB,EAAE,KAAK;CACxB;;AAED,AAAA,GAAG;AACH,GAAG,CAAC;EACF,gBAAgB,EAAE,UAAU;CAC7B;;AAED,AAAA,SAAS,CAAC;EACR,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,mBAAmB,EAAE,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,mBAAmB;EAIxE,aAAa,EAvFU,GAAG;EAwF1B,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,oBAAoB;EAChC,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,gBAAgB,EAAE,IAAI;CACvB;;AAZD,AAEE,SAFO,AAEN,MAAM,CAAC;EACN,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,mBAAmB,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,mBAAmB;CAC7E;;AAUH,AAAA,IAAI,CAAC;EACH,OAAO,EAAE,IAAI;CAsDd;;AAvDD,AAGI,IAHA,AAGC,QAAQ,AAAA,YAAa,CAAA,CAAC,IAAI,aAAa,AAAA,YAAa,CAAA,CAAC,EAAU;EAC9D,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,UAAU,EAAE,yCAAyC;EACrD,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,GAAG;CACb;;AARL,AAGI,IAHA,AAGC,QAAQ,AAAA,YAAa,CAAA,CAAC,IAAI,aAAa,AAAA,YAAa,CAAA,CAAC,EAAU;EAC9D,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,UAAU,EAAE,yCAAyC;EACrD,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,GAAG;CACb;;AARL,AAUE,IAVE,AAUD,IAAK,CAAA,cAAc,CAAC,IAAK,CAAA,aAAa,IAAI,KAAK,CAAC;EAC/C,aAAa,EAAE,CAAC;CACjB;;AAZH,AAaE,IAbE,AAaD,aAAa,AAAA,IAAK,CAAA,cAAc,IAAI,KAAK,CAAC;EACzC,sBAAsB,EAAE,CAAC;EACzB,yBAAyB,EAAE,CAAC;CAC7B;;AAhBH,AAiBE,IAjBE,AAiBD,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;EAChB,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,UAAU,EAAE,mBAAmB;EAC/B,MAAM,EAAE,OAAO;CAKhB;;AAzBH,AAqBI,IArBA,AAiBD,QAAQ,GAAG,KAAK,AAId,MAAM,CAAC;EACN,UAAU,EAAE,mBAAmB;EAC/B,gBAAgB,EAAE,IAAI;CACvB;;AAxBL,AA0BE,IA1BE,GA0BA,KAAK,CAAC;EACN,UAAU,EAAE,mBAAmB;EAC/B,aAAa,EA5HQ,GAAG,CAAH,GAAG,CA4HuC,CAAC,CAAC,CAAC;EAClE,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,SAAS,EAAE,CAAC;EACZ,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,gBAAgB,EAAE,OAAO;EACzB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,UAAU,EAAE,gDAAgD;EAC5D,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,OAAO,EAAE,IAAI;CAKd;;AA5CH,AAwCI,IAxCA,GA0BA,KAAK,AAcJ,MAAM,CAAC;EACN,gBAAgB,EAAE,OAAO;EACzB,UAAU,EAAE,qBAAqB;CAClC;;AAEF,AAAD,aAAU,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,SAAS;EAClB,gBAAgB,EAAE,WAAW;EAC7B,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,IAAI,EAAE,CAAC;EACP,aAAa,EArJQ,GAAG;CAsJzB;;AAKH,AAAA,cAAc,CAAC;EACb,gBAAgB,EAAE,OAAO;EACzB,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;CACb;;AAED,AAAA,QAAQ,CAAC;EACP,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,IAAI;EAClB,OAAO,EAAE,WAAW;CAYrB;;AAlBD,AAOE,QAPM,CAON,CAAC,CAAC;EACA,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,WAAW,EAAE,4BAA4B;CAC1C;;AAbH,AAeE,QAfM,CAeJ,CAAC,AAAA,MAAM,CAAC;EACR,KAAK,EAAE,OAAO;CACf;;AAGH,AAAA,WAAW,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,cAAc,EAAE,MAAM;CACvB;;AAED,AAAA,UAAU,CAAC;EACT,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,cAAc,EAAE,MAAM;CACvB;;AAID,AAEI,OAFG,CACL,MAAM,CACJ,OAAO;AAFX,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO;AAHX,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAAC;EACN,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,eAAe,EAAE,aAAa;EAC9B,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,aAAa,EAAE,cAAc;CAyC9B;;AAlDL,AAWM,OAXC,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK;AAXX,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK;AAXX,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CAAC;EACJ,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,WAAW,EAAE,MAAM;CAoCpB;;AAjDP,AAeQ,OAfD,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK,CAIH,IAAI;AAfZ,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK,CAIH,IAAI;AAfZ,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CAIH,IAAI,CAAC;EACH,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,UAAU,EAAE,GAAG;EACf,YAAY,EAAE,IAAI;CACnB;;AApBT,AAsBQ,OAtBD,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK,CAWH,IAAI,AAAA,MAAM;AAtBlB,OAAO,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK,CAYH,IAAI,AAAA,MAAM;AAvBlB,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK,CAWH,IAAI,AAAA,MAAM;AAtBlB,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK,CAYH,IAAI,AAAA,MAAM;AAvBlB,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CAWH,IAAI,AAAA,MAAM;AAtBlB,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CAYH,IAAI,AAAA,MAAM,CAAC;EACT,UAAU,EAAE,oBAAoB,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM;EAC9C,eAAe,EAAE,KAAK;CACvB;;AA1BT,AA4BQ,OA5BD,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK,CAiBH,IAAI,AAAA,OAAO;AA5BnB,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK,CAiBH,IAAI,AAAA,OAAO;AA5BnB,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CAiBH,IAAI,AAAA,OAAO,CAAC;EACV,UAAU,EAAE,sBAAsB,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM;EAChD,eAAe,EAAE,KAAK;CACvB;;AA/BT,AAiCQ,OAjCD,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK,CAsBH,EAAE;AAjCV,OAAO,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK,CAuBH,CAAC;AAlCT,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK,CAsBH,EAAE;AAjCV,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK,CAuBH,CAAC;AAlCT,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CAsBH,EAAE;AAjCV,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CAuBH,CAAC,CAAC;EACA,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,KAAK,EAAE,KAAK;CACb;;AArCT,AAuCQ,OAvCD,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK,CA4BH,EAAE;AAvCV,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK,CA4BH,EAAE;AAvCV,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CA4BH,EAAE,CAAC;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,aAAa,EAAE,GAAG;CACnB;;AA3CT,AA6CQ,OA7CD,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK,CAkCH,CAAC;AA7CT,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK,CAkCH,CAAC;AA7CT,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CAkCH,CAAC,CAAC;EACA,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,KAAK,EAAE,OAAO;CACf;;AAhDT,AAmDI,OAnDG,CACL,MAAM,CAkDJ,OAAO,CAAC;EACN,aAAa,EAAE,cAAc;CAW9B;;AA/DL,AAqDM,OArDC,CACL,MAAM,CAkDJ,OAAO,CAEL,EAAE,CAAC;EACD,SAAS,EAAE,iBAAiB;CAC7B;;AAvDP,AAwDM,OAxDC,CACL,MAAM,CAkDJ,OAAO,CAKL,CAAC,CAAC;EACA,SAAS,EAAE,iBAAiB;CAC7B;;AA1DP,AA2DM,OA3DC,CACL,MAAM,CAkDJ,OAAO,CAQL,IAAI,CAAC;EACH,KAAK,EAAE,eAAe;EACtB,MAAM,EAAE,eAAe;CACxB;;AAOP,AAAA,GAAG,CAAC;EACF,gBAAgB,EAAE,UAAU;CA2B7B;;AA5BD,AAGE,GAHC,GAGG,EAAE,CAAC;EACL,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,YAAY,EAAE,EAAE;EAChB,GAAG,EAAE,CAAC;CAkBP;;AA3BH,AAWI,GAXD,GAGG,EAAE,GAQA,EAAE,CAAC;EACL,KAAK,EAAE,IAAI;CAcZ;;AA1BL,AAcM,GAdH,GAGG,EAAE,GAQA,EAAE,CAGF,CAAC,CAAC;EACF,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,aAAa,EAAE,OAAO;EACtB,OAAO,EAAE,gBAAgB;CAC1B;;AArBP,AAuBM,GAvBH,GAGG,EAAE,GAQA,EAAE,CAYF,CAAC,AAAA,MAAM,AAAA,IAAK,CAAA,OAAO,EAAE;EACrB,gBAAgB,EAAE,KAAK;CACxB;;AAKP,AAAA,OAAO,CAAC;EACN,gBAAgB,EAAE,OAAO;EACzB,KAAK,EAAE,KAAK;CACb;;AAED,AAAA,MAAM,CAAC;EACL,gBAAgB,EAAE,UAAU;EAC5B,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,eAAe,EAAE,MAAM;EACvB,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,SAAS,EAAE,QAAQ;CACpB;;AAED,MAAM,MAAM,MAAM,MAAM,SAAS,EAAE,MAAM;EACvC,AAAA,GAAG,GAAG,GAAG;EACT,GAAG,GAAG,GAAG;EACT,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;IACR,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,KAAK,EAAE,IAAI;GACZ;EACD,AAAA,cAAc,CAAC;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;GACd;EACD,AAAA,OAAO,GAAG,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;IAClB,SAAS,EAAE,aAAa;GACzB;EACD,AAAA,YAAY,CAAC;IACX,OAAO,EAAE,IAAI;GACd;;;AAGH,AAAA,YAAY,CAAC;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;CACnB;;AAGD,AAAA,YAAY,GAAG,UAAU,CAAC;EACxB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,GAAG,EAAE,MAAM;EACX,KAAK,EAAE,EAAE;CACV;;AACD,AAAA,MAAM,CAAC;EACL,UAAU,EAAE,yRAqBX;EACD,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,UAAU,EAAE,qBAAqB;CAClC;;AACD,AAAA,aAAa,CAAC;EACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,OAAO;CACpB;;AACD,AAAA,aAAa,CAAC;EACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,OAAO;CACpB;;AACD,AAAA,aAAa,CAAC;EACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,KAAK;CAClB;;AACD,AAAA,aAAa,CAAC;EACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,KAAK;CAClB;;AAED,AAAA,MAAM,CAAC;EACL,gBAAgB,EAAE,IAAI;CACvB;;AAED,AAAA,IAAI,CAAC;EACH,gBAAgB,EAAE,GAAG;CACtB",
"mappings": "AAGA,UAAU;EACR,WAAW,EAAE,gBAAgB;EAC7B,GAAG,EAAE,mCAAmC,CAAC,eAAe;;;AAG1D,AAAA,CAAC,CAAC;EACA,WAAW,EAAE,4HACiB;CAC/B;;AAED,AAAA,IAAI,CAAC;EACH,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;CACX;;AAED,AAAA,IAAI,CAAC;EACH,eAAe,EAAE,MAAM;CACxB;;AAED,AAAA,EAAE,CAAC;EACD,WAAW,EAAE,gBAAgB;EAC7B,MAAM,EAAE,CAAC;CACV;;AAED,AAAA,GAAG,CAAC;EACF,WAAW,EAAE,SAAS;CACvB;;AAED,AAAA,MAAM,CAAC;EACL,gBAAgB,EAAE,OAAO;EACzB,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,qBAAqB;EAC7B,aAAa,EAAE,OAAO;EACtB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,OAAO,EAAE,gBAAgB;EACzB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,MAAM,EAAE,OAAO;CAChB;;AAED,AAAA,GAAG,CAAC;EACF,SAAS,EAAE,IAAI;CAChB;;AAED,AAAA,GAAG;AACH,GAAG;AACH,GAAG,CAAC;EACF,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,eAAe,EAAE,aAAa;EAC9B,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,SAAS,EAAE,IAAI;CAChB;;AAED,AAAA,GAAG,GAAG,GAAG;AACT,GAAG,GAAG,GAAG;AACT,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;EACR,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,SAAS,EAAE,GAAG;CACf;;AAED,AAAA,GAAG,CAAC;EACF,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,gBAAgB,EAAE,KAAK;CACxB;;AAED,AAAA,GAAG;AACH,GAAG,CAAC;EACF,gBAAgB,EAAE,UAAU;CAC7B;;AAED,AAAA,SAAS,CAAC;EACR,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,mBAAmB,EAAE,CAAC,CAAC,GAAG,CAAC,GAAG,CAAC,mBAAmB;EAIxE,aAAa,EAlFU,GAAG;EAmF1B,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,oBAAoB;EAChC,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,gBAAgB,EAAE,IAAI;CACvB;;AAZD,AAEE,SAFO,AAEN,MAAM,CAAC;EACN,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,mBAAmB,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,mBAAmB;CAC7E;;AAUH,AAAA,IAAI,CAAC;EACH,OAAO,EAAE,IAAI;CAsDd;;AAvDD,AAGI,IAHA,AAGC,QAAQ,AAAA,YAAa,CAAA,CAAC,IAAI,aAAa,AAAA,YAAa,CAAA,CAAC,EAAU;EAC9D,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,UAAU,EAAE,yCAAyC;EACrD,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,GAAG;CACb;;AARL,AAGI,IAHA,AAGC,QAAQ,AAAA,YAAa,CAAA,CAAC,IAAI,aAAa,AAAA,YAAa,CAAA,CAAC,EAAU;EAC9D,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,UAAU,EAAE,yCAAyC;EACrD,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,GAAG;CACb;;AARL,AAUE,IAVE,AAUD,IAAK,CAAA,cAAc,CAAC,IAAK,CAAA,aAAa,IAAI,KAAK,CAAC;EAC/C,aAAa,EAAE,CAAC;CACjB;;AAZH,AAaE,IAbE,AAaD,aAAa,AAAA,IAAK,CAAA,cAAc,IAAI,KAAK,CAAC;EACzC,sBAAsB,EAAE,CAAC;EACzB,yBAAyB,EAAE,CAAC;CAC7B;;AAhBH,AAiBE,IAjBE,AAiBD,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;EAChB,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,UAAU,EAAE,mBAAmB;EAC/B,MAAM,EAAE,OAAO;CAKhB;;AAzBH,AAqBI,IArBA,AAiBD,QAAQ,GAAG,KAAK,AAId,MAAM,CAAC;EACN,UAAU,EAAE,mBAAmB;EAC/B,gBAAgB,EAAE,IAAI;CACvB;;AAxBL,AA0BE,IA1BE,GA0BA,KAAK,CAAC;EACN,UAAU,EAAE,mBAAmB;EAC/B,aAAa,EAvHQ,GAAG,CAAH,GAAG,CAuHuC,CAAC,CAAC,CAAC;EAClE,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,SAAS,EAAE,CAAC;EACZ,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,gBAAgB,EAAE,OAAO;EACzB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,UAAU,EAAE,gDAAgD;EAC5D,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,OAAO,EAAE,IAAI;CAKd;;AA5CH,AAwCI,IAxCA,GA0BA,KAAK,AAcJ,MAAM,CAAC;EACN,gBAAgB,EAAE,OAAO;EACzB,UAAU,EAAE,qBAAqB;CAClC;;AAEF,AAAD,aAAU,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,SAAS;EAClB,gBAAgB,EAAE,WAAW;EAC7B,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,IAAI,EAAE,CAAC;EACP,aAAa,EAhJQ,GAAG;CAiJzB;;AAKH,AAAA,cAAc,CAAC;EACb,gBAAgB,EAAE,OAAO;EACzB,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;CACb;;AAED,AAAA,QAAQ,CAAC;EACP,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,IAAI;EAClB,OAAO,EAAE,WAAW;CAYrB;;AAlBD,AAOE,QAPM,CAON,CAAC,CAAC;EACA,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,WAAW,EAAE,4BAA4B;CAC1C;;AAbH,AAeE,QAfM,CAeJ,CAAC,AAAA,MAAM,CAAC;EACR,KAAK,EAAE,OAAO;CACf;;AAGH,AAAA,WAAW,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,cAAc,EAAE,MAAM;CACvB;;AAED,AAAA,UAAU,CAAC;EACT,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,cAAc,EAAE,MAAM;CACvB;;AAID,AAEI,OAFG,CACL,MAAM,CACJ,OAAO;AAFX,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO;AAHX,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAAC;EACN,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,eAAe,EAAE,aAAa;EAC9B,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,aAAa,EAAE,cAAc;CAyC9B;;AAlDL,AAWM,OAXC,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK;AAXX,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK;AAXX,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CAAC;EACJ,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,WAAW,EAAE,MAAM;CAoCpB;;AAjDP,AAeQ,OAfD,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK,CAIH,IAAI;AAfZ,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK,CAIH,IAAI;AAfZ,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CAIH,IAAI,CAAC;EACH,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,UAAU,EAAE,GAAG;EACf,YAAY,EAAE,IAAI;CACnB;;AApBT,AAsBQ,OAtBD,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK,CAWH,IAAI,AAAA,MAAM;AAtBlB,OAAO,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK,CAYH,IAAI,AAAA,MAAM;AAvBlB,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK,CAWH,IAAI,AAAA,MAAM;AAtBlB,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK,CAYH,IAAI,AAAA,MAAM;AAvBlB,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CAWH,IAAI,AAAA,MAAM;AAtBlB,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CAYH,IAAI,AAAA,MAAM,CAAC;EACT,UAAU,EAAE,oBAAoB,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM;EAC9C,eAAe,EAAE,KAAK;CACvB;;AA1BT,AA4BQ,OA5BD,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK,CAiBH,IAAI,AAAA,OAAO;AA5BnB,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK,CAiBH,IAAI,AAAA,OAAO;AA5BnB,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CAiBH,IAAI,AAAA,OAAO,CAAC;EACV,UAAU,EAAE,sBAAsB,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM;EAChD,eAAe,EAAE,KAAK;CACvB;;AA/BT,AAiCQ,OAjCD,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK,CAsBH,EAAE;AAjCV,OAAO,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK,CAuBH,CAAC;AAlCT,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK,CAsBH,EAAE;AAjCV,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK,CAuBH,CAAC;AAlCT,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CAsBH,EAAE;AAjCV,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CAuBH,CAAC,CAAC;EACA,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,KAAK,EAAE,KAAK;CACb;;AArCT,AAuCQ,OAvCD,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK,CA4BH,EAAE;AAvCV,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK,CA4BH,EAAE;AAvCV,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CA4BH,EAAE,CAAC;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,aAAa,EAAE,GAAG;CACnB;;AA3CT,AA6CQ,OA7CD,CACL,MAAM,CACJ,OAAO,CASL,KAAK,CAkCH,CAAC;AA7CT,OAAO,CACL,MAAM,CAEJ,OAAO,CAQL,KAAK,CAkCH,CAAC;AA7CT,OAAO,CACL,MAAM,CAGJ,OAAO,CAOL,KAAK,CAkCH,CAAC,CAAC;EACA,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,KAAK,EAAE,OAAO;CACf;;AAhDT,AAmDI,OAnDG,CACL,MAAM,CAkDJ,OAAO,CAAC;EACN,aAAa,EAAE,cAAc;CAW9B;;AA/DL,AAqDM,OArDC,CACL,MAAM,CAkDJ,OAAO,CAEL,EAAE,CAAC;EACD,SAAS,EAAE,iBAAiB;CAC7B;;AAvDP,AAwDM,OAxDC,CACL,MAAM,CAkDJ,OAAO,CAKL,CAAC,CAAC;EACA,SAAS,EAAE,iBAAiB;CAC7B;;AA1DP,AA2DM,OA3DC,CACL,MAAM,CAkDJ,OAAO,CAQL,IAAI,CAAC;EACH,KAAK,EAAE,eAAe;EACtB,MAAM,EAAE,eAAe;CACxB;;AAOP,AAAA,GAAG,CAAC;EACF,gBAAgB,EAAE,UAAU;CA2B7B;;AA5BD,AAGE,GAHC,GAGG,EAAE,CAAC;EACL,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,YAAY,EAAE,EAAE;EAChB,GAAG,EAAE,CAAC;CAkBP;;AA3BH,AAWI,GAXD,GAGG,EAAE,GAQA,EAAE,CAAC;EACL,KAAK,EAAE,IAAI;CAcZ;;AA1BL,AAcM,GAdH,GAGG,EAAE,GAQA,EAAE,CAGF,CAAC,CAAC;EACF,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,aAAa,EAAE,OAAO;EACtB,OAAO,EAAE,gBAAgB;CAC1B;;AArBP,AAuBM,GAvBH,GAGG,EAAE,GAQA,EAAE,CAYF,CAAC,AAAA,MAAM,AAAA,IAAK,CAAA,OAAO,EAAE;EACrB,gBAAgB,EAAE,KAAK;CACxB;;AAKP,AAAA,OAAO,CAAC;EACN,gBAAgB,EAAE,OAAO;EACzB,KAAK,EAAE,KAAK;CACb;;AAED,AAAA,MAAM,CAAC;EACL,gBAAgB,EAAE,UAAU;EAC5B,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,eAAe,EAAE,MAAM;EACvB,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,SAAS,EAAE,QAAQ;CACpB;;AAED,MAAM,MAAM,MAAM,MAAM,SAAS,EAAE,MAAM;EACvC,AAAA,GAAG,GAAG,GAAG;EACT,GAAG,GAAG,GAAG;EACT,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;IACR,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,KAAK,EAAE,IAAI;GACZ;EACD,AAAA,cAAc,CAAC;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;GACd;EACD,AAAA,OAAO,GAAG,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;IAClB,SAAS,EAAE,aAAa;GACzB;EACD,AAAA,YAAY,CAAC;IACX,OAAO,EAAE,IAAI;GACd;;;AAGH,AAAA,YAAY,CAAC;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;CACnB;;AAGD,AAAA,YAAY,GAAG,UAAU,CAAC;EACxB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,GAAG,EAAE,MAAM;EACX,KAAK,EAAE,EAAE;CACV;;AACD,AAAA,MAAM,CAAC;EACL,UAAU,EAAE,yRAqBX;EACD,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,UAAU,EAAE,qBAAqB;CAClC;;AACD,AAAA,aAAa,CAAC;EACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,OAAO;CACpB;;AACD,AAAA,aAAa,CAAC;EACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,OAAO;CACpB;;AACD,AAAA,aAAa,CAAC;EACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,KAAK;CAClB;;AACD,AAAA,aAAa,CAAC;EACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,KAAK;CAClB;;AAED,AAAA,MAAM,CAAC;EACL,gBAAgB,EAAE,IAAI;CACvB;;AAED,AAAA,IAAI,CAAC;EACH,gBAAgB,EAAE,GAAG;CACtB",
"sources": [
"style.scss"
],
......
......@@ -6,11 +6,6 @@ $max-tab-count: 2;
src: url("../font/WindsorRegular.woff2") format("woff2");
}
@font-face {
font-family: "WindsorLight";
src: url("../font/WindsorBT-LightCondensed.woff2") format("woff2");
}
* {
font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Open Sans",
"Helvetica Neue", sans-serif;
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment